--------------------------------

PROJEKTY ZAKOŃCZONE


Własna firma
szansą dla młodych!


Wykształcony Nauczyciel 5


Wykształcony Nauczyciel 4


Wykształcony Nauczyciel 3


Wykształcony nauczyciel 2


Wykształcony pracownik
to ja!


Mistrzostwa dla przedsiębiorczych


Szansa dla kobiet nieaktywnych zawodowo

--------------------------------------


Zapytania ofertowe

 

 
   

 
 

 

 
 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że realizacji projektów "Wykształcony Nauczyciel 4" i "Wykształcony Nauczyciel 5" została zakończona. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi projektami i zapraszamy do dalszej współpracy.

Zespół SRP

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY STOWARZYSZENIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 listopada 2014 r. ulega zmianie adres siedziby Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nowy adres:

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Komandorska 80a/1
53-345 Wrocław

Pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmian.

Prosimy zatem o uwzględnienie, począwszy od dnia 1 listopada 2014 r., nowego adresu Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości w korespondencji i we wszystkich dokumentach wystawianych dla Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości

 

 

 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości

 
 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości (SRP) we Wrocławiu jest instytucją
o charakterze non-profit. Obszarem działania Stowarzyszenia jest teren całego kraju. Zakres działań SRP określa misja statutowa. Stowarzyszenie jest wiarygodnym i atrakcyjnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości we Wrocławiu jest placówką kursową na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych potwierdzonego zaświadczeniem nr 105/2001 wydanym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz w styczniu 2007 roku otrzymaliśmy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu- zaświadczenie nr 2.02/00005/2007.

 
     
Licznik odwiedzin: