AKTUALNE PROJEKTY


Wykształcony Nauczyciel 4


Wykształcony Nauczyciel 5


Własna firma
szansą dla młodych!

--------------------------------

PROJEKTY ZAKOŃCZONE


Wykształcony Nauczyciel 3


Wykształcony nauczyciel 2


Wykształcony pracownik to ja!


Mistrzostwa dla przedsiębiorczych


Szansa dla kobiet nieaktywnych zawodowo

--------------------------------


Zapytania ofertowe

 

 
   

 
 

 

 
 

 

JĘZYK ANGIELSKI - rekrutacja w ramach projektów "WYKSZTAŁCONY NAUCZYCIEL 4" i "WYKSZTAŁCONY NAUCZYCIEL 5" ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA:

- EDUKACJA PRZEDSZKOLNA - 60h

- EDUKACJA ZINTEGROWANA KLAS I - III - 60h

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY STOWARZYSZENIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 listopada 2014 r. ulega zmianie adres siedziby Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nowy adres:

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Komandorska 80a/1
53-345 Wrocław

Pozostałe dane teleadresowe pozostają bez zmian.

Prosimy zatem o uwzględnienie, począwszy od dnia 1 listopada 2014 r., nowego adresu Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości w korespondencji i we wszystkich dokumentach wystawianych dla Stowarzyszenia.

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytania ofertowe:

Wykonawca do poprowadzenia kursu językowego w ramach projektu "Wykształcony Nauczyciel 4" na terenie województwa dolnośląskiego - powiat jeleniogórski.


Zapytanie ofertowe - kurs języka angielskiego WN4
powiat jeleniogórski

Wykonawca do poprowadzenia kursu językowego w ramach projektu "Wykształcony Nauczyciel 4" na terenie województwa dolnośląskiego - powiat lubański.


Zapytanie ofertowe - kurs języka angielskiego WN4
powiat lubański

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości, jako organizacja wspierająca, zaprasza do udziału w największym w Europie spotkaniu firm sektora MŚP w ramach IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Kongres odbędzie się w Katowicach w dniach 22-25 września 2014 roku, a tegoroczne hasło przewodnie brzmi: "10 lat przedsiębiorczości bez granic". Udział w kongresie jest bezpłatny. ZAPRASZAMY!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WAKACYJNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Nauczycielu! Wykorzystaj wakacje by podnieść swoje kompetencje językowe. Oferujemy bezpłatny 120-godzinny kurs języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, zakończony egzaminem FCE (First Certificate in English), uprawniającym do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych.

Zajęcia 3 razy w tygodniu (wt, śr, czw) w godz. 9.00 - 14.00,
we Wrocławiu przy ul. Świeradowskiej.
Zaczynamy 1 lipca. Liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.


Język angielski FCE wakacyjny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Język angielski z egzaminem CAE

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na kurs języka angielskiego z egzaminem CAE.

Jest to niepowtarzalna okazja do zdobycia kwalifikacji do nauczania języka obcego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Edukacja przedszkolna

Trwa przyjmowanie zgłoszeń na 60-godzinny bezpłatny kurs dla Nauczycieli z zakresu edukacji przedszkolnej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą.


Edukacja przedszkolna

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe egzaminy IELTS / TOEFL / City & Guilds

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w ramach projektu WYKSZTAŁCONY NAUCZYCIEL oferujemy 120-godzinny kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym, który kończy się jednym z trzech nowych egzaminów IELTS / TOEFL / City & Guilds, uprawniającym do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach I-III szkół podstawowych (pod warunkiem uzyskania wymaganej liczby punktów).

Szczegółowe informacje o kursie znajdują się w zakładkach AKTUALNE PROJEKTY:

- Wykształcony Nauczyciel 4 www.srp.wroclaw.pl/nauczyciele

- Wykształcony Nauczyciel 5 www.nauczyciel.srp.wroclaw.pl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie zapraszamy nauczycieli zatrudnionych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska do zapisywania się na kurs "Edukacja zintegrowana klas I-III", który będzie realizowany we Wrocławiu.

W programie kursu m.in. planowanie procesu nauczania przez ucznia i nauczyciela, techniki wspierające proces uczenia się grupy oraz budowanie zintegrowanej społeczności uczniów. Kurs jest skierowany do nauczycieli pragnących doskonalić się w zakresie ulepszania procesu edukacji ucznia poprzez dobranie i usprawnienie technik uczenia dzieci, rozwijanie aktywności społecznej oraz tworzenia zintegrowanych zespołów.

Termin rozpoczęcia kurs jest zależny od zebrania pełnej grupy uczestników.

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nauczycieli z Dolnego Śląska zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach
i kursach w ramach projektu finansowanego z EFS: Wykształcony nauczyciel 4.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie nauczyciele zatrudnieni na obszarach wiejskich w placówkach na Dolnym Śląsku, którzy nie są i nie byli objęci wsparciem w ramach projektów realizowanych w Działaniu 9.4 w trybie systemowym oraz wyłonionych w trybie konkursowym w latach 2008-2011.

 

Szczegóły oferty na stronie projektu: Wykształcony nauczyciel 4

 

 

 

 
 

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości

 
 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości (SRP) we Wrocławiu jest instytucją
o charakterze non-profit. Obszarem działania Stowarzyszenia jest teren całego kraju. Zakres działań SRP określa misja statutowa. Stowarzyszenie jest wiarygodnym i atrakcyjnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości we Wrocławiu jest placówką kursową na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych potwierdzonego zaświadczeniem nr 105/2001 wydanym przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego we Wrocławiu oraz w styczniu 2007 roku otrzymaliśmy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu- zaświadczenie nr 2.02/00005/2007.

 
     
Licznik odwiedzin: